zondag 03 maart, 2024
Praktijk Frederiksplein | Psychotherapie & coaching
ow holmes quote

Psychotherapie

Bij Cognitieve Gedragstherapie: zijn zo veel mogelijk wetenschappelijke inzichten toegepast, maar deze zijn nog steeds in ontwikkeling. Cognitieve Gedragstherapie richt zich op problemen die nu spelen. Deze problemen kunnen bestaan uit onprettige gevoelens die vaak te maken hebben met bepaalde manieren van handelen of denken. Gedragspatronen worden geanalyseerd (onder andere wat eraan vooraf gaat en wat erop volgt). Hierdoor kan een cliënt zich bewust worden van zijn gedrag en het daaraan gerelateerde gevoel. Vervolgens kunnen er bewustere keuzes worden gemaakt.

Ook is er bij deze therapie aandacht voor (automatische) gedachten die gevoel en gedrag beïnvloeden. Geregeld blijkt dat ook deze gedachten patronen hebben, ook wel schema's genoemd die hun oorsprong vinden in het verleden. Het ontdekken en eventueel veranderen van deze schema's kan onderdeel zijn van de therapie.

Voor meer informatie: www.vgct.nl

« Psychotherapie overzicht | lees verder »