dinsdag 26 mei, 2020
Praktijk Frederiksplein | Psychotherapie & coaching
ow holmes quote

Psychotherapie

Psychoanalytische psychotherapie binnen een psycho- analytische psychotherapie is er ruimte voor het ontdekken, herkennen en begrijpen van onverwerkte of onbewuste gevoelens. Er wordt getracht om actuele klachten te verklaren vanuit de persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis. Dit vormt de basis om aan de slag te gaan met het huidige gevoel en gedrag en zo nodig te veranderen. Diverse klachten en problemen kunnen met een inzichtgevende behandeling worden behandeld. Voor het succes van deze aanpak is het belangrijk dat de cliënt affiniteit heeft met deze wijze van werken.

Cognitieve Gedragstherapie: is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Cognitieve Gedragstherapie richt zich op problemen die nu spelen. Deze problemen kunnen bestaan uit onprettige gevoelens die vaak te maken hebben met bepaalde manieren van handelen of denken. Gedragspatronen worden geanalyseerd (onder andere wat eraan vooraf gaat en wat erop volgt). Hierdoor kan een cliënt zich bewust worden van zijn gedrag en het daaraan gerelateerde gevoel. Vervolgens kunnen er bewustere keuzes worden gemaakt.

Ook is er bij deze therapie aandacht voor (automatische) gedachten die gevoel en gedrag beïnvloeden. Geregeld blijkt dat ook deze gedachten patronen hebben, ook wel schema's genoemd die hun oorsprong vinden in het verleden. Het ontdekken en eventueel veranderen van deze schema's kan onderdeel zijn van de therapie.

Voor meer informatie: www.vgct.nl

« Psychotherapie overzicht | lees verder »